SKJULT ALARMSYSTEM

Store Protect Concealed

Gateways skjulte alarmsystem Store Protect Concealed er perfekt for butikker der interiørdesign og tilgjengelighet står øverst på listen. Den skjulte alarmbøylen er senket ned i gulvet, og fjerner alle fysiske hindre fra inngangen til butikken. Varene lengst foran i butikken blir mer synlige for kunder som går forbi, og skaper dermed en unik mulighet både for skilting og bedre utnyttelse av butikkarealet.

Alarmsystemet er kompatibelt med Gateways fjernservice, noe som gjør at service i mange tilfeller bare er en telefonsamtale unna. For ekstra god funksjon kan Store Protect Passive Slim eller Passive Loop legges til og konfigureres sammen med systemet for utvidet rekkevidde. Store Protect-serien er kjent for sin gode rekkevidde, og vårt skjulte system er ikke noe unntak.

Gateways skjulte alarmsystem passer ekstra godt:

 FOR NYETABLERINGER

Ved nyetablering der du bygger opp butikken fra grunnen av, inkludert nytt gulv, har du mulighet til å skjule alarmbøylen i gulvet uten at det innebærer ekstra kostnader fordi det eksisterende gulvet må brytes opp.

NÅR DU ØNSKER EN FRI OG ÅPEN INNGANG

Når du ønsker helt frie innganger og en luftigere følelse i inngangspartiet, er dette alternativet perfekt. Ingen hindringer på veien inn, og synligere utstilling av varene dine.

NÅR TILGJENGELIGHETEN PRIORITERES

Vårt skjulte alarmsystem passer når du ønsker å øke tilgjengeligheten i butikken og gjøre det lettere for alle kundesegmenter. Dette kan for eksempel være et godt alternativ hvis du selger barnevogner eller rullestoler, eller henvender det til en eldre målgruppe.

OFTE ØNSKET PÅ FLYPLASSER

På flyplasser finnes det ofte direktiver som butikkene må innrette seg etter. Det er for eksempel ofte ønske om en åpen inngang uten synlige hindringer. Der kommer vårt skjulte system inn som et utmerket alternativ.

Spesifikasjoner

Bredde 410 mm
Høyde 1* 900 mm
Høyde 2* 1250 mm
Høyde 3* 1700 mm
Tykkelse 35 mm